Home  Print    

2005 nummer 3

14e jaargang No 3

Herfst 2005

 


 

Van de redactietafel.

Zo, de zomer van 2005 zit er weer op
en zal bij velen van ons nog lang in de herinnering blijven hangen als een barre, natte zomer. Wijzelf waren in Oostenrijk voor een cursus en hebben in die twee weken de zon nauwelijks gezien.

De dag dat we vertrokken werd zelfs de noodtoestand in grote delen van Oostenrijk en Beieren afgeroepen wegens overstromingen. We zijn net de dans ontsprongen, maar de Inn bood een woeste aanblik toen we er langs reden en de nieuwsberichten op de radio maakten dat ons het zweet in de handen stond. Een paar uur na ons vertrek werd zelfs de autobaan waar we over gereden hadden gesloten.....

Bij anderen zullen echter de vele bosbranden in Spanje en Portugal veel meer indruk hebben gemaakt, de hitte en de droogte daar is wel een schrijnende tegenstelling met de wateroverlast in de Alpen en Donau-gebieden.

En dan maakt ineens de maand september een hoop goed met wéken achtereen het mooiste weer van de wereld. Gelukkig was het hier in ‘t Gaasterlân in de vakantie ook vaak gewoon lekker weer, ik hoorde van verschillende kanten dat de Wyldemerkt echt heel gezellig was, al vond met de entree wat aan de hoge kant....

En je hoort en ziet en leest natuurlijk nóg wel zo het één en ander, maar gelukkig hoef ik niet overal wat over te schrijven.... Maar het was al met al wel een bijzondere zomer, ook hier in Oudemirdum... Zal velen nog lang bijblijven.

Maar zo zoetjes aan begint het ‘gewone’ dorpsleven weer, de zomergasten zijn weg, het verenigingsleven is weer begonnen en de tuinen hebben hun zomerkleed afgelegd. Veel leesplezier met dit herfstnummer!
Henk.

 

Van de Bestuurstafel.

De vakantieperiode is voorbij. Helaas was het weer vaak wisselvallig. Af en toe viel de regen met bakken uit de hemel, maar we hopen toch dat u thuis of elders heeft genoten!

Activiteiten Commissie Oudemirdum.
De AOC heeft veel werk verzet om voor de gasten en de inwoners van Oudemirdum van 9 juli tot en met 17 augustus van alles en nog wat te organiseren: er was muziek, dans, kuipjessteken, disco's, markten met oude ambachten en een ringrijderij om de zilveren zweep. Hoewel het weer niet altijd meewerkte, was het toch elke keer heel gezellig op de Brink. Hartelijk dank voor het vele werk dat jullie hebben moeten doen!

Dorpshuis It Klif.
Het bestuur van ons dorpshuis heeft het deze zomer weer druk gehad met het vermaken van dorpsgenoten en gasten. Er werden disco's voor de jeugd en bingoavonden voor jong en oud georganiseerd. Ook jullie veel dank, het valt niet mee om met weinig mensen zo veel te moeten doen!

Stichting Ouderenwerk.
De voorzitter van deze in onze gemeente opererende stichting, de heer E.K.J. Meursing, waarschuwt de senioren voorzichtig om te gaan met hun bankpasje en pincode. Hij noemt in de Balkster Courant van 21 juli j.l. de volgende zaken:
* uw bank zal nooit om uw pinpas of pincode vragen, dus geef deze niet af
* geef nooit uw bankpasje of pincode af aan wie dan ook, welke reden zij daar ook voor afgeven
* pas op voor mensen die u met mooie praatjes iets proberen te verkopen, of die uw pincode proberen te verkrijgen

Uitnodigingen.
Op 17 juni heeft uw bestuur vertegenwoordigers gestuurd naar de receptie t.g.v. het 60-jarig bestaan van Dorpsbelang Wyckel. Het was een gezellig samenzijn en een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te zien en te spreken. Op 3 september waren enkele bestuursleden bij de opening van het het bungalowpark "Fonteinbos". Het was een feestelijk gebeuren voor jong en oud. Voorzitter van de bewonersvereniging, mevrouw Horstink, heette ieder welkom en onze burgemeester mevrouw drs. De Roos verrichtte de openingshandeling. Laatstgenoemde feliciteerde naast de eigenaars van de bungalows ook uw Plaatselijk Belang met deze aanwinst voor Oudemirdum.

Toekomstvisie.
Wij zitten helemaal op schema. De stuurgroep heeft het eerste concept bekeken en grotendeels goedgekeurd. Er was veel waardering voor de schrijfster, mevrouw E. Janssens-Veer, die uit de verslagen van de rondetafelgesprekken en de werkgroepen een leesbaar stuk moest maken. Binnenkort krijgen de leden van de werkgroepen de kans hun mening te zeggen en in oktober mogen onze leden nog op het werkstuk schieten. In november krijgen dan de betreffende autoriteiten onze toekomstvisie.


Allemaal een hartelijke groet.

Het Bestuur.
 

Bazaarcommissie "De Fontein'

 

Op vrijdag 21 oktober wordt er in 't Klif te Oudemirdum een bazaar gehouden ten behoeve van de kerk en haar werkzaamheden. De openingstijden zijn: 's middags van 14.30‑18.00 uur en 's avonds van 19.00 ‑ 22.30 uur. "s Middags is er voor de jeugd onder andere grabbelen, schminken, verkleden, maar ook fotograferen. Samen met je vriendjes, heit en mem, pake en beppe of wie dan ook op de foto, dat kan. Ook 's avonds trouwens. Natuurlijk ontbreekt het draaiend rad en het sjoelen ook deze keer niet, maar daarnaast is het blikgooien weer uit de kast gehaald. En helemaal nieuw: spijker‑slaan voor de sterke jongens en mannen. Of durven de dames dat ook aan? Verder kunt u op deze bazaar terecht voor uw wintervoorraad aan tulpenbollen en allerlei andere zaden, kransen etc.. Maar ook voor de warme sokken bent u op 21 oktober bij ons aan het juiste adres. En er zijn workshops: 'Omgaan met natuurlijk materiaal' onder deskundige begeleiding. Rond de klok van tien uur vindt de trekking van de verloting plaats. En daarna... zo nodig Amerikaanse verkoping. Voor misschien een prikje de mooiste prijzen. Nog nooit meegemaakt? Kom dan op 21 oktober naar 't Klif. U zult het vast en zeker beleven.

Namens de bazaarcommissie, ds. Teije T. Osinga

 

In gesprek met .... Marten Haga.
* Marten, je hebt een baan gekregen door mee te doen aan een wedstrijd?
- Ja, ik heb meegedaan aan de garnalendag in Lauwersoog. Dit was een dag die in het teken stond van de garnaal en die gehouden  werd  bij de visafslag.
* Wat voor gerecht heb je gemaakt?
- Ik heb het volgende diner gemaakt:
=Hollandse garnalen met avocadomousse
=Tartaar van Noorse garnalen met bieslook en appel, met daardoor tomatentappanade
=Rivierkreeftstaart
* Zaten er in de jury nog bekende Nederlanders?
- Ja, in de jury zat o.a. topkok Dhr. Joop Braakhekke. De hoofdprijs was het winnen van "De Gouden Garnaal". En... door het winnen van deze prijs heb ik nu een baan gekregen in het restaurant van Joop Braakhekke "Le Garage" in Amsterdam!

Nou Marten, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs en de redactie van 't Pompeblêd wenst je veel succes met je baan! En als we eens in Amsterdam zijn....

 

CONCERT Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum

Het traditionele najaarsconcert van het Streekkoor vindt plaats op
zaterdag, 29 oktober a.s., 's avonds 8.00 uur in de "Paadwizer" te Balk.

Medewerking verlenen:
- countertenor Gary Boyce uit Warns, en
- organist Martin de Jong.
Algehele leiding: Harm van Zuiden.

Nadere informatie volgt t.z.t. in de streekbladen.

Namens de concertcommissie van het
Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum
K.H.Terpstra,
Pinksterbloem 24,
8607DV Sneek.
Tel. 0515-414538

 

Contributie
De jaarlijkse contributie wordt in het najaar automatisch van uw rekening afgeschreven of als u per kas betaald bij u aan de deur geïnd.
Wieke Limburg
Penningmeester

 

'Licht & Donker' thema Natuurweek Gaasterland

OUDEMIRDUM- In de herfstvakantie van 23 tot 30 oktober 2005 organiseren de samenwerkende natuurorganisaties in Gaasterland weer de ''Gaasterlandse Natuurweek''. Elk jaar bezoeken enkele duizenden mensen dit evenement.
Voor de 18e keer staat de Gaasterlandse natuur centraal in een evenement met allerlei activiteiten zoals: excursies, een expositie, kinder-doemiddagen, workshops, kindertheater, nestkastjes timmeren, buttons maken etc. Tijdens deze week is het thema: ''licht en donker''.
De activiteiten vinden plaats in en bij de werkschuur van It Fryske Gea in het Rijsterbos te Rijs, alle dagen tussen 13:00 en 17:00 uur.

Donker begint zeldzaam te worden in Nederland. De nacht verdwijnt steeds meer uit onze wereld. Overal staan lichtmasten, er zijn verlichte kassen en zelfs in de tuin begint verlichting een trend te worden. Een prachtige donkere sterrenhemel, duisternis en stilte beginnen op veel plaatsen in ons land zeldzaam te worden. De natuur heeft de donkere nachten nodig: de biologische klok van veel dieren is afgesteld op de hoeveelheid licht en donker. De nacht kent z'n eigen dierenleven, bekende nachtdieren zijn: de das, de uil en natuurlijk de vleermuis.
Tijdens de natuurweek staat het donker als tegenhanger van het licht in de picture en zijn alle activiteiten daar op afgestemd.
Er is elke dag een gratis excursies onder leiding van een gids, aanvang 14:00 uur. Tijdens deze boswandeling staat het nachtleven in de natuur centraal.
In de tent van de organisaties staat een mega kijkdoos waarin het nachtleven op kleine schaal te zien is. Ook is er een expositie over sterren.
Gedurende de gehele week zijn er elke middag kinderactiviteiten. Nieuw dit jaar is een belevingsroute voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op deze route van ongeveer een kilometer, kunnen de kinderen allerlei dingen onderzoeken middels hun zintuigen. Ruiken, kijken, voelen, luisteren en proeven staan centraal. Kinderen kunnen verder elke dag nestkasten timmeren en buttons maken. Voor kleuters is er een paddestoelenpad. Deze kinderactiviteiten zijn dagelijks vanaf 13:00 uur te doen.
Kinderen
Op alle doordeweekse dagen zijn er ook nog speciale kindermiddagen. Op de maandag 24, woensdag 26, en vrijdag 28 okt., zijn er pompoenmiddagen. Kinderen van 6 tot 12 jaar gaan dan onder leiding van begeleiders op een kunstzinnige manier pompoenen snijden. Ze mogen met deze pompoenen op de vrijdagavond een lichtwandeling maken door het Rijsterbos naar een geheime locatie waar verhalenverteller Minder Wijnstra een verhaal gaat vertellen. Deze middagen beginnen om 14:00 uur en aanmelding is verplicht. De nachtwandeling van vrijdagavond begint om 20:00 uur.
Op dinsdag 25 en donderdag 27 oktober is er een natuurtheatervoorstelling. Dan speelt theatermaker Jan Doedel een voorstelling die natuurlijk ook in het teken staat van licht en donker. Deze voorstelling, is toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van 6 - 12 jaar.
Voor zowel de kindermiddagen en het theater is opgave verplicht 0514-571777.
Volwassenen
Voor volwassenen zijn er naast de dagelijkse middagexcursies twee avondactiviteiten gepand. Op dinsdag 25 oktober is er een sterrenavond met Keimpe Keimpema, die een dialezing zal houden over het heelal. Op donderdag 27 oktober is er een vleermuizenavond. Beide avonden beginnen om 20:00 uur en vinden plaats in het bedrijfsgebouw van It Fryske Gea in het Rijsterbos. Ook voor deze avonden is opgave gewenst.

Het gehele programma van de Natuurweek is ook te vinden in de speciale folder die bij de VVV's, Informatiecentrum Mar en Klif en in het Rijsterbos verkrijgbaar is.

De natuurweek wordt op zondag 23 oktober om 14:00 uur geopend door de Burgemeester van Gaasterlân-Sleat: Thea de Roos van Rooden.

 

Puzzelcompetitie 2005.

 

Dit  was de tweede puzzel van competitie 2005. Zoals U inmiddels weet, wordt elke goede inzending beloond met 5 punten. Bij een goede oplossing nu en voor de tweede keer meegespeeld, zit u dus op 10 punten.

Het te vinden spreekwoord was: “Een goede buur is beter dan een verre vriend”.(In Spreuken 27 : 10 staat in de oudere vertalingen: “Beter is een gebuur die nabij is dan een broeder die ver is”, en “Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf”, in de meest recente bijbeloverzetting lezen we: “Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg”.)

 

De stand is:

 

10  punten

Mevr. T.M. de Boer – Verhulst,  Wyldpaed  4

Mevr. E. Dankert, de Stobberoeier 1

Mevr. N. Draaijer - Boersma, de Grintfisker 9

Mevr. H. v.d. Hoek - Vonk, Stiendollen 1

Mevr. W. Hoogland, de Ikebosker 23

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8

Mevr. A. Klompmaker, de Ikebosker 27

Dhr.   M. Kramer, J. Schotanuswei 34

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22

Mevr.  J. Meijers, Fonteinwei 10

Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58

Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19

Dhr.   G. Schotanus, Hoitebuorren 9

Mevr. J.  Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, K.005

Dhr.   P.  Strikwerda, Lege Leane 26

Mevr. S. Veninga, Lege Leane 19

Mevr. K. Visser – Folkertsma, J. Sc hotanuswei 56a

Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23

Mevr.  J.  Zeldenrust - Bosch, de Snipfanger 5

Dhr.   H.F. Zweed, Kerkstraat 44

 

5 punten

Mevr. A.v.d. Veer, Fonteinwei 4

 

''Het geheim van Elfbergen''
nieuwe avonturenroute in bos bij Oudemirdum

Oudemirdum - Vanaf maandag 1 augustus a.s. kunnen kinderen op avontuur in de bossen van Oudemirdum met het ''Geheim van Elfbergen''. Deze nieuwe avonturenroute is een initiatief van Informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum in samenwerking met Staatsbosbeheer.
De route is voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.

De avonturenroute is gebaseerd op een spannend verhaal. In deze door Mindert Wijnstra geschreven legende, draait het om twee kinderen die op een camping in het bos verblijven en die bij toeval bij een nachtwandeling op vreemde voorwerpen in het bos stuiten. Ze besluiten de dag erna bij daglicht het verder te onderzoeken, maar worden betrapt door de boswachter. Hij vertelt hun dan het verhaal achter die voorwerpen.
Ze horen van hem over een Slotheer en over een verdwenen Slot dat eens ergens in het bos van Elfbergen stond. Ook verhaalt hij over geheimzinnige ierdmantsjes die daar eertijds woonden. De Slotheer is lang geleden door z'n hebberigheid lelijk aan z'n einde gekomen, maar in het bos zijn allerlei sporen van hem achtergebleven.

Bij het boekje hoort een ''schatkaart'' waarmee kinderen het bos in kunnen. Nadat de kinderen het boekje hebben gelezen, gaan ze met de kaart het avontuur herbeleven. Ze kunnen na enig speurwerk in het bos de voorwerpen vinden die in het boek beschreven zijn. Op of bij elk gevonden voorwerp staat een letter die tezamen de naam vormen van de bosheer. Want daar gaat het tenslotte om: wat was de naam van de Slotheer. Het verhaal kan overigens ook gelezen worden nadat de route gedaan is. Het boekje is prachtig geïllustreerd door Babs Wijnstra uit Warns.

Het geheim van Elfbergen is prima te gebruiken voor kinderfeestjes en gezinnen die actief de natuur in willen. Het is verkrijgbaar bij Mar en Klif aan de Brink van Oudemirdum. Mar en Klif is open van maandag tot en met zaterdag van 10:00 - 17:00 uur. Mensen die op zondag de route willen doen kunnen het verhaal eerder halen, of opgestuurd krijgen.
De route is mede mogelijk gemaakt uit subsidies van Leader (Europees geld), de Provinsje Fryslân. en de Rabobank Sneek Zuidwest-Friesland.

Meer info Henk Dijkstra 0514-571777


Hoi piepelepoi!

Regende het teveel deze zomer?? Er zijn maar 7 kleurplaten ingeleverd bij cafetaria De Fonteinhof. Daarom ..... Patataratatarataa..... VERRASSING !!!... mogen al deze zeven kinderen even langskomen bij Jantina en Stoffel.
We hebben iemand die toevallig in het cafetaria was gevraagd wat de mooiste tekening was en deze wees de volgende prijswinnaars aan:
Iris de Vries 2 1/2 jaar
Jantina Oldenhage 7 jaar
Petra Drenth 11 jaar

Van harte gefeliciteerd hoor! En jullie weten toch allemaal wel dat er een een huwelijksbootje rondvaart op de Fonteinhof? Gefeliciteerd namens het Pompeblêd en bedankt voor de medewerking aan de kleurplaatactie.

De nieuwe kleurplaat mag je inleveren bij Drogisterij Kramer-Zeldenrust.
Veel succes allemaal !!!

Bruin café

Kom ook eens gezellig iets drinken in Bruin café
Het (Nor)Bruisend Klif
Het café van Dorpshuis It Klif

Iedere vrijdag en zaterdagavond
van 20.00 tot 21.00 uur
Happy hour
Alle drankjes zijn dan € 1,00
(mix natuurlijk 2 x € 1,00)
direct afrekenen

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 20.00 tot 24.00 uur
Vrijdag van 17.00 uur tot 01.00 uur
Zaterdag van 20.00 tot 01.00 uur
Bij wijzigingen: Let op het licht van het Heineken uithangbord
Aan = open, Uit = dicht


Heeft u nog fotolijstjes, oude spulletjes, blikken e.d,
om ons café nog wat gezelliger te maken?
U kunt alles kwijt bij ons dorpshuis. B.v.d.
 

09-09-1980 - 09-09-2005 Hoera PSZ de Pösk bestaat 25 jaar!

Peuterspeelzaal de Pösk viert haar 25-jarig jubileum op zaterdag 1 oktober 2005 in dorpshuis 't Klif in Oudemirdum. Als dorpsbewoner bent u van harte welkom. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de speelzaal bekijken. En er zijn foto's van de afgelopen 25 jaar te zien. Speciaal voor de peuters komt Tomke langs. Als afsluiting is er een ballonnenwedstrijd.

Het programma:
9.30 uur ontvangst met koffie en taart
9.45 uur openingswoord
10.15 uur Tomke voorstelling voor de eigen peuters
10.45 uur drankje en hapje
11.15 uur Tomke voorstelling voor de andere kinderen
11.45 uur ballonnenwedstrijd voor eigen peuters
12.00 uur sluiting

De Tomke voorstelling kost 3 euro per persoon. De voorstelling is gratis voor de eigen peuters. Wij raden u aan om vooraf kaarten te reserveren, omdat wij veel belangstelling verwachten.
 

Roemenië nieuws.
Het is nog niet zover maar de voorbereidingen voor de actie in november zijn alweer in volle gang.
24 september a.s. vertrek ik met een groepje naar Roemenië om de afgelopen actie te bespreken en een inventarisatie te maken voor de komende actie. E‚n van de gebieden waar Roemenië Roept actief is, is ook ernstig getroffen door de wateroverlast. Met name de infrastructuur is zwaar getroffen. Afwachten dus wat we daar aan zullen treffen.
De inzamelingsweek is dit jaar van 14 tot 20 november. De exacte datum wordt dmv. huis aan huis aan folders en raamaffiches bekend gemaakt.
13 januari 2006 is de info-avond in dorpshuis it Klif.
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de actie; we zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om loten te verkopen. U kunt zich bij mij aanmelden.
Namens de werkgroep Roemenië Roept,
Auke van der Veen, tel: 571909.

* * * * * Teatertun Rijs * * * * *
                 presenteert

Tekenen & Schilderen naar de natuur
in de Teatertun vanaf november
info: Henk Wijma
06 53863474

A L D G I L L I S
Frysk Keltisch Festival
Zaterdag en zondag 22-23 oktober
van 14.00 - 22.00 uur
euro 3,50
Kinderen onder begeleiding tot en met 10 jaar gratis


 

Maag Lever Darm Stichting

 

 De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 19 t/m 25 juni in Oudemirdum

  587,82 opgehaald. De campagne rond de collecteweek stond in het teken van leverziekten.

 

Er zijn naar schatting 200.000 mensen in Nederland die aan één of andere leverziekte lijden. Een groot deel van deze mensen weet niet dat ze een leverziekte hebben, waardoor behandeling onnodig lang uitblijft en de ziekte kan verergeren en zelfs fataal kan worden.

 

De Maag Lever Darm Stichting wil dit onder de aandacht brengen en heeft daarom voor 2005 leverziekten als hoofdthema gekozen.

 

Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Nieuwegein.

 Annie de Jager-Halma


 

Vindt u het ook belangrijk u goed thuis te voelen?

 

In het leven van alledag doen zich veel situaties voor, waarbij u gebruik kunt maken van de dienstverlening van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Zoals bij de geboorte of opvoeding van uw kind en als verpleging, verzorging of huishoudelijke zorg nodig is bij ziekte of ander ongemak. Maar ook als u meer wilt weten over een actieve en gezonde levensstijl of kiest voor een beetje meer comfort thuis.

                                

Wij zorgen er desgewenst voor dat er een kapper bij u langskomt of dat u vriesverse maaltijden thuis bezorgd krijgt. Daarnaast kunt u bij ons ondermeer terecht met vragen over voeding en diëten, een cursus leren masseren, korting op de speel-o-theek of een arrangement voor de sauna.

 

Kortom allerlei diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn, voor jong en oud, ziek of gezond om zo goed en zo lang mogelijk “thuis” te zijn. Daarbij hechten we veel waarde aan kwaliteit. Wij zetten ons 100 procent in om u die zorg en dienstverlening te bieden die aansluit bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Alles draait om mensen, thuis!

 

Als u voor Thuiszorg Zuidwest Friesland kiest, kiest u voor een ervaren en betrouwbare eigentijdse thuiszorgorganisatie met betrokken en deskundige medewerkers. Voor kwalitatief goede diensten tegen gunstige prijzen. Ook een organisatie waar goede afspraken mee te maken zijn en waarop men kan rekenen dat ze nagekomen worden.

 

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van zorg of heeft u andere vragen omtrent de zorg? Vanaf september 2005 kunt u op elke woensdagochtend in Oudemirdum terecht op het inloopspreekuur van Thuiszorg Zuidwest Friesland.

 

U bent van harte welkom.

 

De wijkverpeegkundige is aanwezig op:

Wanneer           : woensdag
Tijd                   : 11.00-11.30 uur
Plaats              : Dorpshuis “It Klif”
                          Hegewei 16
                          8567 JN Oudemirdum

 

Wilt u meer weten, heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de diensten van Thuiszorg Zuidwest Friesland, dan kunt u bellen met ons algemene telefoonnummer (0515) 461 100/ (0900) 0607.

 

MAAK GRATIS UW EIGEN

RADIOPROGRAMMA

 

RADIO GASTERLAN BIEDT U DE MOGELIJKHEID

 

Balk, september 2005

 

Geachte heer / mevrouw, jongens en meisjes,

 

EEN UUR UW EIGEN RADIOPROGRAMMA

 

Al zes jaar zendt Radio Gasterlân rond de periode van de kerstdagen en de jaarwisseling speciale programma's uit. Tot nu toe verzorgden alleen eigen medewerkers op deze dagen een eigen programma. Dit jaar willen wij het anders doen en aan iedere inwoner, vereniging, (zang)groep, instelling of bedrijf uit Gaasterlân‑Sleat de gelegenheid geven om ZELF eenmalig een geheel eigen radioprogramma te maken. De omroep stelt voor eik programma een technicus en een programmahelper beschikbaar. Vindt u een uur alleen teveel? Vraag dan iemand anders om mee te doen.

 

DENK EENS AAN DE MOGELIJKHEDEN

 

•      Het samenstellen van uw eigen muziekprogramma. U kunt uw eigen cd's en platen meenemen. Maar ook grasduinen in onze eigen uitgebreide muziekcollectie is mogelijk.

 

•       Gedichten, verhalen of columns (laten) voorlezen.

 

•      Het promoten van uw (belangen)vereniging of instelling. Enkele voorbeelden: een school maakt een bijdrage met één of meer groepen, de toneelvereniging verzorgt een hoorspel, een kerkelijke gemeenschap zendt een kerkdienst uit of bespreekt een thema, plaatselijk belang schenkt aandacht aan haar leden en de eigen omgeving, de ouderenbond geeft informatie over lidmaatschapsmogelijkheden, een sport‑ of muziekvereniging belicht het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het volgende jaar, een bedrijf kan vertellen over de totstandkoming van zijn producten.

 

•      Personeelsverenigingen kunnen bijvoorbeeld verzoekplaten draaien. Er mag geen bedrijfsreciame op de radio worden uitgezonden, tenzij deze boodschappen in een speciaal sponsorblok worden opgenomen.

 

•       Het maken van een (levensbeschouwend) programma.

 

Een nieuwjaarswensenprogramma.

 

Het organiseren van quizzen en straatinterviews.

 

Rechtstreeks nieuws verslaan, zelf journalist zijn.

 

Praktisch alles is mogelijk.

 

U krijgt minimaal één uur per dag de zeggenschap over de microfoon voor uw eigen programma. Indien u meer dan een uur uitzendtijd wenst, dan is dat afhankelijk van de overige aanvragen.

 

BOEKJE

 

Het bestuur van Radio Gasterlán geeft jaarlijks een programmaboekje uit. Dit wordt in december huis‑aanhuis rondgebracht in de gemeente. Uw uitzending komt hierin te staan. Ook worden andere media op de hoogte gebracht van de bijzondere uitzendperiode.

 

WILT U MEEDOEN?

 info@radiogasterlan.nl

 

Een Gaasterlander op het schavot

Vrijdag 16 oktober 1846. Duizenden mensen zijn uitgelopen om te zien hoe op
het Hofplein in Leeuwarden een 30-jarige man wordt opgehangen. Het is Ruurd
Passchiers van Dijk, een boerenzoon uit Wijckel.

Hoe kon het gebeuren dat zijn leven eindigde op het schavot? Historicus Jan
de Roos uit Nijemirdum heeft een boekje geschreven over dit drama. Hij heeft
daarvoor in vele archieven en bibliotheken gespeurd naar gegevens. Het
resultaat is een spannend boek, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe Ruurd
Passchiers van Dijk op het pad van de misdaad terechtkwam. Op
Sinterklaasavond 1845 vermoordde hij een oude vrouw in Balk. Ruurd werd al
kort daarna gearresteerd. Hij zat enkele maanden in de gevangenis in Sneek.
Ondanks diep berouw kreeg hij de doodstraf. Koning Willem II weigerde hem
gratie te verlenen.

Het boekje Een Gaasterlander op het schavot vertelt niet alleen het
tragische levensverhaal van Ruurd Passchiers van Dijk, maar geeft ook een
mooi tijdsbeeld van onze streek anderhalve eeuw geleden. In het boek zijn
onder meer beschrijvingen opgenomen van alle Gaasterlandse dorpen en het
stadje Sloten in die tijd.

Bijzondere vermelding verdienen de aquarellen die Kristin Deinum-Jacobus uit
Sondel speciaal voor deze uitgave maakte. Ze zijn in kleur afgedrukt en
geven een fraai beeld van Gaasterland in die tijd.

Het boekje telt 64 pagina's op groot formaat (liggend A-4). Het kost €12,-.
exclusief eventuele verzendkosten. De oplage is beperkt. U kunt een
exemplaar reserveren door een e-mail te sturen naar info@janderoos.com
U krijgt dan bij verschijning (eind augustus) bericht wanneer en waar u het
kunt afhalen. Wie geen internet heeft, kan bellen naar

Jan de Roos
Lyklamawei 85
8566 JK Nijemirdum
tel. 0514-572754

e-mail: info@janderoos.com

www.janderoos.com

 

JAARLIJKSE BARBECUE 

Zaterdag 3 juli was iedereen welkom die lid is van buurtvereniging ÛNDER DE TOUR bij Fam. Kusters voor onze jaarlijkse barbecue. Het was weer gezellig aangekleed door het bestuur en er was volop drinken, vlees en salades aanwezig. Met het weer troffen we het geweldig. Een ieder kon zelf bepalen waar hij zitten wou. Binnen in de hal of lekker buiten nog van het mooie weer genieten. Het is altijd leuk om zo met iedereen weer eens een praatje te maken en zo een beetje om de hoogte te blijven waar een ieder zich mee bezig houdt. Ook was het leuk dat nieuwe leden van onze buurtvereniging er waren zodat je ook met hun kon kennismaken. In de late uurtjes werden de verhalen natuurlijk steeds sterker en sterker. Voor de leden die dit J aar niet konden komen hopen wij natuurlijk dat zij volgend jaar weer van de partij zijn bij deze gezellige avond. En mocht u niet zo'n barbecue liefhebber zijn dan kunt u natuurlijk ook gewoon om een borreltje komen. Wij bedanken het bestuur weer voor het organiseren van deze avond en Fam. Kusters voor het beschikbaar stellen van de ruimte dat allemaal weer prima in orde was. Bedankt hiervoor.

 J. Wiersma

De pen doorgekregen.

Telefonisch hebben wij de pen doorgekregen.

Voor veel Oudemirdumers zijn wij bekenden, maar toch willen wij ons even voorstellen. Wij zijn Piet en Janke de Jong - Hoekstra van de Jan Schotanuswei.
Janke is geboren in Oudega Small. en heeft na de middelbare schoolopleiding de opleiding gevolgd voor verpleegkundige in het Ziekenhuis te Drachten.
Piet is geboren in Tijnje en heeft na de schoolopleiding en militaire dienst eerst een jaar bij de toenmalige CAF in Leeuwarden gewerkt.
In 1967 kreeg Piet een betrekking bij de Rabobank in Balk.
We zijn toen ook getrouwd en Janke moest toen haar dienstverband bij het ziekenhuis opzeggen. Zo ging dat in die tijd.
We kregen een woning in Sloten aangeboden en waren daar dolblij mee. We hebben daar 4 jaar gewoond en zijn in 1971 naar Oudemirdum verhuisd. We wonen hier nu dus ruim 34 jaar.
We hebben 4 kinderen gekregen., 1 dochter en 3 zonen. Siety woont in Oudemirdum en de 3 jongens wonen resp. in Nijkerk, Kampen en Hapert N-Br.
Piet heeft steeds bij dezelfde werkgever in verschillende functies gewerkt. De laatste jaren als agrarisch adviseur. Sinds april 2004 is hij in de VUT.
In ons gezin staat de muziek centraal. Janke is reeds jarenlang lid van het Streekkoor, waar zij ook bestuurslid van is. Piet blaast op de bugel bij Crescendo in Lemmer.
Wij proberen ons nu nuttig te maken door vrijwilligers werk te doen.
Janke is o.a vrijwilligster bij de Wereldwinkel Gaasterlân en in Talma Hiem te Balk en voorts is zij op kerkelijk terrein actief.
Piet heeft enkele bestuursfuncties, met name in de Stichting het M.F.C., de Hege Gêrzen en in het Polen platvorm.
Ook houden wij van fietsen. Als het mooi weer is, fietsen wij graag in het mooie Gaasterland, of zetten de fietsen achter op de auto en gaan naar bv. Drente of de Veluwe

We geven nu de pen door aan Jan en Anneke Westra - Folkertsma van de "Betonpleats"

 

BOERINNENGROEP ZUIDWESTHOEK

 Hallo collega-boerinnen en andere belangstellenden. Hier weer even een berichtje van ons, want het programma voor de eerste helft van het nieuwe seizoen is klaar. Hieronder kun je lezen over welke uiteenlopende onderwerpen we het zullen hebben. 

Woensdag 31 augustus hebben we het seizoen sportief geopend met een spelletje 'boerengolf op De Büterkamp in Oudemirdum. Woensdag 28 september zullen we het hebben over kinderopvang op de boerderij. Woensdag 19 oktober gaan we terug in de tijd met de gang van zaken rond een boerenboelgoed. Woensdag 30 november laten we ons alles vertellen over de A.I.D. In december hebben we 2 avonden de keuken van de CSG gereserveerd waar we onze culinaire kunsten kunnen vertonen o.I.v. mevr. R. v.d. Brink uit Balk. 

Misschien is er iets bij wat jou interesseert. Trek dan aan de bel bij één van de onderstaande bestuursleden. Of konn‑ geheel vrijblijvend eens een keertje langs in het dorpshuis van Nijemirdum waar we onze bijeenkomsten houden. Aanvang 20.00 uur. 

De leeftijd van onze 35 leden zit tussen de 25 en 50 jaar. 

We komen de laatste woensdag van de maand bij elkaar. We hebben dan een informele, informatieve avond over een actueel onderwerp waarvoor we een spreker hebben uitgenodigd. We beginnen meestal in augustus met een excursie naar een bijzondere bezienswaardigheid en eindigen in april met een bedrijfsbezoek naar één van onze leden. Ook hebben we 1 keer per j aar een gezamenlijke (feest)avond met de jonge boeren, NLTOGaasterland en de V.V.B. 

Misschien horen we iets van jouw, collega-boerin, of misschien wel tot ziens. 

Groetjes het bestuur:       Antje Faber, Wijckel (tel. 604998)

                                     Ida Agricola, Bakhuizen (tel. 581288)

                                     Annie Laagland, Molkwerum (tel. 681281)

                                     Grietje Koopmans, Oudemirdum ( tel. 571309)

                                     Durkje v.d. Wal, Elahuizen (tel. 604415)

 

Asperges met garnalen.

Ingrediënten

200 gr gepelde grijze Noordzeegarnalen (Waddengarnaal)
1 kg. asperges
4 eieren
100 gr boter
fijngehakte peterselie
bieslook
muskaatnoot, peper en zout

De asperges knapperig koken, op een schone doek laten uitlekken en warm houden.
De eieren hard koken en pletten met een vork, de stukjes moeten nog fijn zichtbaar zijn. De boter smelten, de geplette eieren, de gehakte peterselie en het bieslook en kruiden toevoegen. Alles goed mengen, lichtjes opwarmen en op het laatste ogenblik de garnalen erdoor roeren.
Op een warm bord de asperges schikken en hun uiteinde overgieten met het garnalenmengsel.


Garnalen salade (Dock's café Antwerpen)
Ingrediënten (benodigdheden voor 1 persoon)

3 mooie blaadjes rode sla
3 blaadjes rode friseesla
50 gram gekookte haricots verts
40 gram grijze garnalen (Wadden garnaal )
1 plakje gerookte zalm
3 stukjes ananas
1 grote garnaal
3 cl. balsamico
verse bieslook
peper en zout

Meng de garnalen, de boontjes, de balsamico en wat peper en zout.
Schik de rode sla in stervorm op een diep bord en schep de garnalen/boontjes er op.
Steek de rode roosjes friseesla achter de rode sla.
Verdeel de in reepjes gesneden zalm over de boontjes en leg de stukjes ananas ertussen.
Geef de gamba een mooi plekje en strooi de bieslook er over en sprenkel er een beetje vinaigrette er over.

Inloopspreekuur

* Heeft u meer zorg nodig?
* Wilt u, omdat u een afspraak bij de dokter heeft, graag op een ander tijdstip zorg krijgen?
* Heeft uw familie vragen over de zorg die u krijgt?
* Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van zorg?
* Of heeft u andere vragen omtrent de zorg?

U bent van harte welkom op het inloopspreekuur.

De wijkverpleegkundig is aanwezig op:

Wanneer : woensdag (Vanaf 7 september 2005)
Tijd : 11.00-11.30 uur
Plaats : Dorpshuis "it Klif"
Hegewei 16
8567 JN Oudemirdum


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige, telefoon (0515) 61 600.