Home  Print    

Van de bestuurstafel.

De jaarlijkse ledenvergadering ligt inmiddels alweer 2 maanden achter ons.

Er was een goede opkomst. Er werd informatie gegeven over de zorgboerderij "Kleurrijk" aan de Boegen.

Een prachtig initiatief, en we wensen hen alle succes toe met het tot stand komen van het plan

en hopen dat er op niet al te lange termijn de bewoners en dagverblijvers er kunnen komen.

 

Verder hield de Vogelwacht Oudemirdum-Nijemirdum, te weten

de heren Muizelaar en Vlink, een prachtig, smeuig verhaal over hun werkzaamheden, Erg interesant.

Dan hadden we de bestuurswisseling, Jelle Twijnstra was vorig jaar al afgetreden,

maar heeft vrijwillig nog een jaar meegedraaid, omdat er geen voorzitter was.

Marian Visch heeft deze taak nu op zich genomen. Ook Anneke Westra en

Piet Pietersma traden af.

Anneke heeft als secretaresse veel werk verzet en Piet heeft 15 jaar in het

bestuur gezeten en is erelid geworden. Nogmaals alle drie hartelijk dank voor jullie werk.

 

De nieuwe kandidaten, die geinstaleerd zijn op deze vergadering zijn;

Jappie Stegenga, hij draaide al mee sinds de herfst. Jappie is onze nieuwe

vice-voorzitter. Frido Hylkema is onze nieuwe secretaris geworden.

Gerke Walinga en Gea Liefhebber zijn lid van het bestuur geworden.

Gelukkig is ons bestuur nu weer kompleet.

 

Op 4 mei was de dodenherdenking, Er waren veel mensen die met ons en de

Oranje Vereniging meeliepen naar het monument, waar in april een infobord en steentjes zijn geplaatst.

 

Namens het bestuur wens ik u allen een hele goede zomer,

Wieke Limburg.

 

Snypsnarennijs

 

Helaas, helaas, het toneelseizoen zit er weer op.  De twee gezelligste avonden in februari en

maart hebben we weer gehad. Maar… mede door alle positieve reacties en twee keer een

bijna volle zaal, kijken we terug op een zeer geslaagd toneelseizoen. Daarvoor willen wij

jullie van harte bedanken.

In september van 2007 begonnen we vol goede moed met het toneelstuk “Groetnis fan ‘e Veluwe”,

 dat de leescommissie al eerder uit had gezocht. Het is een hilarisch toneelstuk over twee

totaal verschillende families die naast elkaar op een camping terecht komen. We hadden

er erg veel zin in, maar na omstandigheden moesten we in december alles omgooien.

De leescommissie ging wederom aan de slag. Ze gingen op zoek naar een paar eenakters,

korte toneelstukken, die de Snypsnaren er nog in zouden kunnen krijgen voor de

voorjaarsvakantie. Het resultaat van de zoek- en leesactie waren de

eenakters “Ierdbeien mei slachrjemme” en “Frou siket boer”. Na twee weken

een korte stop te hebben gehad, kon de toneelclub in januari weer los met de

eenakters die de leescommissie inmiddels gevonden had. We moesten even

omschakelen en een paar nieuwe (en oude) spelers opspeuren, maar we gingen er

weer voor! Iedere donderdagavond en enkele andere avonden kwamen wij bij

elkaar om er iets moois van te maken. En we hebben de klus weer geklaard.

Op een gegeven moment kwam het idee om ‘als toetje’ nog een korte eenakter

er achter aan te plakken, namelijk het stuk “Tillefoan”. Dit is een grappig toneelstukje

van ongeveer tien minuten en wordt door één persoon opgevoerd. Siemie Vogelzang

heeft met “Tillefoan” de twee toneelavonden succesvol afgesloten.

 

Voor het komende seizoen hoeft er niet gezocht te worden naar een nieuw toneelstuk,

want we pakken het stuk “Groetnis fan ‘e Veluwe” weer op. We hebben er weer

ontzettend veel zin in en hopen dat jullie tijdens de uitvoeringen weer in

grote getale aanwezig zullen zijn!

We houden jullie op de hoogte!

 

P.r. commissie

De Snypsnaren

 

Bedankt allemaal

Via "it Pompeblêd" wil ik een ieder hartelijk bedanken voor alle kaarten
en attenties die ik mocht ontvangen bij mijn ziekenhuis opname en bij
mijn thuiskomst. Bedankt!

Vriendelijk groeten,
Titte Beukens
Gaestwei 5

 

 

DELEGATIE BOERINNENGROEP ZUIDWESTHOEK NAAR DEN HAAG

 

Op uitnodiging van 2e kamerlid mevr. Lutz Jacobi zijn ook 8 leden van de

boerinnengroep donderdag 03 april j.l. naar Den Haag afgereisd.

Dit bezoek werd georganiseerd door de BDB van de Vrouwen van Nu en

Vrouw en Bedrijf Fryslân (onderdeel van LTO-Noord).

Om zo breed mogelijk vertegenwoordigd te zijn werden alle boerinnen uit

Fryslân opgeroepen mee te gaan. Vele boerinnen hadden aan deze oproep

gehoor gegeven. Omdat er maar één bus was, was het maximale aantal boerin-

nen dat mee kon 55. Dus wie eerst kwam, die eerst maalde.

Dankzij enkele sponsoren konden de kosten laag gehouden worden.

8.45 vertrok de bus uit Joure. Na een nagenoeg filevrije rit werden de boerinnen

om een uur of 11 losgelaten voor het Binnenhof.

Nog geen 25 meter lopen en men was op het Binnenhof alwaar verschillende

(groeps) foto's werden genomen.

Daarna ging het richting de bezoekersingang van de Tweede Kamer.

Doordat de film 'Fitna' van Wilders net een week uit was, waren de veiligheids-

maatregelen streng. Riemen, horloges, jassen, tassen; alles moest af of uit en

iedereen wandelde voorspoedig door het detectiepoortje alvorens in het gebouw

van de Tweede Kamer te arriveren.

Hier werden we ontvangen door mevr. Zwijnenburg; één van de rechterhanden

van mevr. Jacobi. Zij bracht ons naar het z.g. Koloniëngebouw, waar mevr. Jacobi

haar kantoor heeft en ons begroette.

Haar kantoor heeft uitzicht op het torentje en een stukje van de hofvijver.

Na een rondleiding door dit gebouw, waaruit Nederland vroeger haar overzeese

gebieden bestuurdde, werd ons een lunch in het statenrestaurant aangeboden.

Een toevallig uit het raam kijkende boerin zag Wilders het gebouw binnen gaan.

Na deze lunch werden we in twee groepen gedeeld. Een groep van 55 Friese

boeinnen in één keer op de publieke tribune moet te veel van het goede zijn geweest.

Dus dan maar splitsen. Een half uurtje hebben we, in ons geval, een spoeddebat

over lastenverlichting met Pechtold van D'66, mee kunnen maken.

Voor sommigen erg slaapverwekkend.

Ondertussen bezichtigde de andere groep de 'oude' Tweede Kamer.

Een 'kleine' ruimte vergeleken bij de huidige.

Het meubilair was er uitgesloopt en er voor in de plaats zijn er in alle kleuren van

de regenboog tapijten neergelegd. Het symbool de Nederlandse multiculturele

samenleving.

In deze ruimte worden tegenwoordig kerstdiners, personeelsfeestjes enz. gehouden.

In de Klompézaal houdt men de traditionele groene bankjes, de voorzittersstoel, het

spreekgestoelte en de zware van velours gemaakte groene gordijnen in ere.

Door de groei van het aantal partijen groeide ook het aantal werknemers.

Toen mevr. Zwijnenburg 20 jaar geleden hier kwam werken had ze ruim 200 collega's

nu, let op, schrik niet 2700!!!!! Vroeger had elk kamerlid 1½ hulpje nu 4.

 

Na deze splitsing kwam de groep weer bijeen om in het ministerie van Justitie de

'handelingenkamer' te bezichtigen. Dit is een enorme bibliotheek met een prachtig

plafond van glas in lood waar elke dag de Tweede Kamer wordt afgesloten.

Hier werd ook het gevoel ontkrachtigd dat er maar zo weinig koeien buiten lopen.

Maar 10% van de bedrijven hebben hun koeien het hele jaar op stal staan.

Er is een vertekend beeld onstaan door de afname van het aantal agrariërs.

De bestaande veehouderijen worden groter. Er lopen meer koeien gecentreerd buiten.

Vroeger was het veel meer verspreidt.

Toen was het tijd voor onze discussie met de dames Lutz Jacobi (PvdA), Janneke

Snijder (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) tevens vaste 2e kamervoorzitter.

Ook schoven mevr. T. Schokker, gedeputeerde van Friesland en lobbyer dhr. H. Postma

aan.

Een 200% 'drive' hebben deze dames als het gaat om de arbeidsbeloning van de

meewerkende (agrarische) vrouw. Ze zullen zich sterk maken dat meewerkende echt-

genotes minimaal het minimumloon horen te verdienen en om het behoud van het

platteland; geen grootschalige natuur- en recreatieprojecten meer.

Een boer moet boer kunnen zijn en kunnen blijven.

Ook kwam de (veel te late) uitbetaling van de toeslagrechten aan de orde en zomer-

polders die in de zomer ook nat blijven.

Door het steeds meer delegeren van zaken naar provinciale en plaatselijke overheden

werd voor dit probleem mevr. Schokker aangekeken. Ze neemt het mee.

Een prangende vraag was wat er gedaan wordt aan de psychische problemen van

kinderen na een uitbraak van pest bij varkens of mkz bij koeien.

Mevr. Jacobi is ex-directrice van het GGD en heeft zich tijdens de mkz-periode in 2001

erg ingezet voor mensen met psychische schade die deze gebeurtenissen met zich mee-

brengen.

Wel trok mevr. Schreijer aan de bel aangaande pensioenvoorzieningen. Ze verweet de

huidige boerin echter een beetje dat zij hier zo weinig van af weet.

Nou, leden, daar gaan wij het volgende seizoen dus wat aan doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Een kernwoord dit uurtje was toch wel 'samen'.

Samen met de inbreng van ons, als agrariërs, kunnen er zaken geregeld worden.

En er blijkt voldoende gelegenheid te zijn om als burger in Den Haag iets aan de man/vrouw

te brengen. Moeten we veel meer gebruik van maken, wat we zeker ook gaan doen.

Dit uurtje bleek veel tekort, daarom zal er in de herfst/winter een vervolg komen.

 

Eén van de commissieleden, Elly Galama, bedankte de 3 dames met een kom met

een schildering van Wybe v.d. Zee met hierin echte fryske dúmkes.

Frieser kon het niet.

 

De dag in de Tweede Kamer zat er op. We hebben het allemaal erg leuk, interessant en

leerzaam gevonden. Op naar de bus en 'in lekker miel iten.'

Dit laatste hebben we gehad in Tollebeek. Rond een uur of half 10 waren we weer in Joure.

 

Namens de boerinnengroep Durkje

 

Repro afdeling Sportvereniging NOK

 

Het zal de meeste inwoners van Oudemirdum, Nijemirdum eo niet onbekend zijn dat de sportvereniging NOK het eigen clubblad-blad, het NOK-NIEUWS” drukt. De SV-NOK heeft daarvoor haar eigen repro-afdeling voor. Deze afdeling wordt bemenst door een groep zeer enthousiaste NOK-NIEUWS vrijwilligers. Zij werken met een kwaliteit copyprinter en kopieerapparaat. (tot A3 dubbelzijdig) 

Al sinds jaar en dag verzorgt NOK ook drukwerk de lokale middenstand, het plaatselijk belang boekje het “Pompebled”,  de kerk-orgaan “Ons Blad”, andere (sport)verenigingen en natuurlijk particulieren. Dit gaat altijd onder de noemer en met de gedachte van “het financieel steunen /sponsoren van de sportvereniging.”  

Andere wijze van aanleveren kopy:

Met betrekking tot de wijze van aanleveren van de kopie-originelen is er echter nu wat veranderd. Tot voor kort kon het drukwerk altijd aangeleverd worden op het vertrouwde adres van de heer Geert Wiekel, aan de J. Schotanuswei te Oudemirdum. Door inperking van het brede scala aan vrijwilligersactiviteiten van de heer Wiekel is dit inleveradres thans vervallen.  

De nieuwe wijze van inleveren van kopie geschied nu via de daarvoor bestemde brievenbus, welke is geplaatst bij de toegangsdeur van het clubgebouw de SKELP, Fonteinwei 21, te Oudemirdum.  

Mocht het noodzakelijk zijn uw kopie op een andere wijze aan te leveren dan kan dit vanzelfsprekend altijd even in overleg met één van de bestuursleden of  Nok-nieuws vrijwilligers van NOK. Hun gegevens staan op de website www.svnok.nl

 

Tot slot:

Hebt u drukwerk te verrichting en wilt u daarbij gelijktijdig de sportverenging NOK steunen, dan willen wij u vanzelfsprekend graag ter wille zijn. Neem rustig en vrijblijvend eens contact met ons op.  

 

Het NOK hoofdbestuur

C. Winkel

0514-571470

 

15de rolstoeldei yn Aldemardum

Al betiid yn'e maaitiid, op 17 maaie 3008, wie de rolstoeldei yn Aldemardum.

Tsjin alven sieten sa'n fjirtich minsken gesselich oan 'e kofje mei hearlik gebak

fan bakkery Twynstra. Tidens it slokje woenen wy wol sjonge, en gelokkig kaam

Tjitte op de Hoek doe oansetten mei syn akkordeon.

Hy begûn te spyljen en wy mar sjonge! In stik of wat froulju dyngen in foardracht en

dat wie moai. Meiwurkers fan it Doarpshûs setten ú in lekker miel foar. Doe mar gau

de jassen oan, want de skowers styngen al klear om mei ús troch de bosken te kuierjen.

 

It reinde..., no ja, der wie grut ferlet fan wetter en wy binne net fan sâlt, en sa setten wy ôf.

We waarden wol wat wiet, mar der wienen hast gjin neven. Goasse Hylkema fertelde

wer moai en doe werom nei it doarpshûs, der't de kofje al klear styng. Hertelike wurden

fan tank foar alle help oan alle frijwilligers, oan Douwe en Geeske, oan Willy har Blom en Keunst

en ek oan Hamstra foar it stypjen fan dizze geweldige dei. Ut namme fan ús

inisjatyfgroep "Lopers voor Rollers" : oant oare jier!

 

Annie de Kleine

 

PUZZELEND DOOR GAASTERLAND!

 

Ook dit jaar heeft Woord en Daad weer een schitterende fietspuzzeltocht voor u georganiseerd!

Nu we het voor het vierde jaar organiseren, maken we er een echte speurtocht van,

dus: puzzelend door het mooie Gaasterlân…!

 

De fietspuzzeltocht is op dinsdagavond D.V. 22 juli en de starttijd is van 18.00 – 19.30 uur bij

de Gereformeerde Gemeente kerk aan de Huningspaed 3 te Oudemirdum.

De route is een kleine 20 km. lang en dit keer staat het echt in het teken van puzzelen.

Er worden vragen gesteld, de route moet gepuzzeld worden en de letters langs de route

moeten worden verzameld voor het goede antwoord. En… aan het eindpunt is er een prijsuitreiking!

 

Er is bij de start en eindpunt een verkooptafel aanwezig met allerhande artikelen.

Ook heeft u onderweg de gelegenheid iets te kopen o.a. fris, cake en een appel.

Bij terugkomst is er ijs te koop en kunt u gratis koffie of thee krijgen. Natuurlijk

houdt u deze avond vrij in uw agenda!

 

Zoals wellicht al bij u bekend is, kunt u lege inkt cartridges, lege toners, oude

postzegels, oude mobiele telefoons en telefoonkaarten bij ons inleveren aan de

Kerkstraat 44 te Oudemirdum. Ook kunt u bij dit bovenstaande adres mooie

fotokaarten en postzegels kopen.

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met de secretaresse. Tel: 0514- 605015

 

Hartelijk welkom en met vriendelijke groeten, het bestuur comité Woord & Daad Gaasterlân – Sleat

 

 

Puzzelcompetitie 2008

De kop is eraf, de eerste puzzel van het seizoen 2008 heeft een groot aantal goede oplossingen opgeleverd. Er was geen enkele foutieve oplossing bij!

Bij de sudoku was helaas wel een foute oplossing, volgende keer beter.

De oplossing van de puzzel was;

Een nieuw puzzeladres voor een puzzelseizoen.

 

De uitslag na één puzzel;

5 punten

Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58

Dhr. G. van der Goot Skouleane 1

Mevr. A. Schotanus-Muizelaar Oude Balksterweg 4

Mevr. B. de Vries-v/d Goot Gaestwei 21

Dhr. P. Strikwerda Lege Leane 26

Mevr. N. Draaijer-Boersma De Grintfisker 9

Mevr. L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6

Mevr. D. Gijzen-Andela De Bugel 19

Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9

Mevr. E. Dankert Stobberoeier 1

Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23

Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27

Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19

Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  De Snipfanger 5

Mevr. H. Walinga-Folkertsma Gaestwei 17

Mevr. K. Visser-Folkertsma Jan Schotanuswei 56a

Mevr. R. Bovee-Luinenburg De Brink 11

Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22

Dhr. J. Twijnstra Jan Schotanuswei 9

Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17

Mevr. T.M. De Boer-Verhulst Wyldpaed 4

Mevr. J. Stegenga-Ruiter Lege Leane 9

Mevr. M. van Tol Skouleane 8

Mevr. A. v-d Veer Fonteinwei 4

Mevr. J. Meijer Fonteinwei 10

K.L. van Ommen Lege Leane 25

Mevr. A. de Jong Marderleane 13

 

De uitslag na één Sudoku

 

 

 

1 punt

 

mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58

 

Dhr. P. Strikwerda Lege Leane 26

Mevr. L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6

Mevr. D. Gijzen-Andela

 

Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27

 

Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9

 

Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23

 

Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19

 

Dhr. G. Bovee De Brink 11

 

Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22

 

Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17

 

Mevr. J. Stegenga-Ruiter Lege Leane 9

 

Mevr. J. Meijer Fonteinwei 10

 

K.L. van Ommen Lege Leane 25

 

 

Waarom en wanneer luidt de klok van Oudemirdum?

(Uit “ONS BLAD” no 3 jaargang 11)

In het Paasnummer 2006 van dit blad heeft een bekend gemeentelid een stukje geschreven

over het kerkgebouw van Oudemirdum. Daarin vermeldt hij dat in de toren van De Fontein

een klok hangt die aan Maria is gewijd en in 1458 is gegoten door een zekere Steven Butendyc

uit Utrecht. In wat korte bewoordingen wordt vermeldt dat de klok nog dagelijks driemaal wordt

geluid, bij sterf gevallen en begrafenissen te horen is en ook ‘s zondags als de gemeente

wordt samengeroepen.
Van meerdere kanten is gevraagd wat meer in detail aan te geven wanneer en waarom

de kerkklok wordt geluid.  Hiervoor is de deskundige hulp ingeroepen van onze koster,

de heer Rintje Boersma, die hierop de volgende antwoorden geeft:

 

 

 

·        Dagelijks, dus ook ‘s zondags, luidt de kerkklok om 08.00. 12.00 en 16.00 uur.

Deze gewoonte stamt uit het verleden om agrariërs, en met name de boeren,

uit de omgeving te waarschuwen voor de etenstijden (skoft).

·         ‘s Zaterdags om 18.00 uur luidt de kerkklok om te melden dat er de andere morgen ‘s

ochtends dienst is: als de klok niet luidt is er een middagdienst (dit schijnt een heel oud gebruik te zijn).

·        15 minuten voor het begin van een eredienst in De Fontein wordt

geluid om de gemeenteleden op te wekken deel te nemen aan deze dienst.

·        Tegen het einde van de eredienst wordt geluid om aan te geven dat in de kerk

het gebed van onze Heer, het Onze Vader, wordt gebeden; symbolisch worden op

de klanken van de klok de woorden van dit gebed naar buiten, de wereld, ingedragen.

·        Bij overlijden van een inwoner van onze gemeente, ongeacht religie, wordt geluid ‘s

ochtends om 09:00 of ‘s middags om 16:00 uur gedurende 45 minuten voor een man,

30 minuten voor een vrouw en 15 minuten voor een kind.

·        bij begrafenissen wordt geluid als de overledene wordt uitgedragen vanuit de kerk

 naar het kerkhof.

·        Op 4 mei bij dodenherdenking luidt de klok van 19:45 tot 19:59 uur waarna 2 minuten

stilte in acht wordt genomen. De klok is ook hoorbaar in het bos waar onze plaatselijke

herdenking wordt gehouden.


U ziet, de kerkklok heeft nog heel wat taken te vervullen en hopelijk nog voor vele,

vele jaren. We hopen hiermede wat meer inzicht te hebben verstrekt.

 

Sjoerd Postma


Doet u mee voor het MS Fonds?

Bewegen. Iedereen kan het, iedereen doet het. Vanaf het moment dan je op de wereld komt.
Bewegen is gezond en hoort bij het leven. Maar wat als je te horen krijgt, dat je Multiple Sclerose hebt?
Dan kan je beweging stoppen, stukje bij beetje.
Het Nationaal MS Fonds helpt mensen die MS hebben met coaching,
voorlichting en financiering van wetenschappelijk Onderzoek.
Helpt u het MS Fonds?

Wij zijn namelijk op zoek naar extra collectanten voor onze collecte in november.
Wij willen dit jaar meer geld ophalen zodat wij een vaste collecteweek kunnen krijgen.
Een jaarlijks vaste collecteweek biedt het MS fonds meer continuïteit en zekerheid.
Voor die vast week moeten wij minimaal 500.000 euro ophalen. Aangezien we vorig
Jaar (2007) 378.000 euro ophaalden, hebben we nu dus meer collectanten nodig.

U meld zich toch ook aan, dan kunnen we met z’n allen Gaasterland Sleat op de kaart zetten.
Met vriendelijke groet uw collectecontactpersoon voor het MS FONDS in Oudemirdum

Conny Hibma

0514-572306
Email ihibma@planet.nl

 

 

Ouderenhulp 2OO8
Nationaal Fonds Ouderenhulp
De verkoop van kaarten, verjaardagskalenders en postzegels heeft het mooie bedrag van €  3251,50 plus € 118,69 aan giften opgebracht.
Dit is mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van onze vrijwilligers. Iedereen hartelijk bedankt!
Aagje Klompmaker

 

 

Oranjefeesten Oudemirdum 2008 

Wat hebben wij een leuk oranjefeest gehad dit jaar!

De ochtend van Koninginnedag begon voor ons iets later dan voorgaande

jaren omdat de optocht dit jaar om 9.30 uur van start ging. Nog even

koffiedrinken en de oranje truien aan, dan gaat het feest beginnen!

 

Helaas waren er maar 4 deelnemende grote wagens, wat toch voor

ons (en ook voor de mensen langs de kant) een beetje een teleurstelling was.

Wij hadden bij onze jubileumviering toch hoop op een groter deelnemersveld.

Gelukkig maakten de kleine wagens en de lopers die allemaal meededen,

dit weer goed.

Alle deelnemende wagens en lopers hebben echt hun beste beentje voorgezet

om een mooie optocht te realiseren. Het niveau was echt zeer hoog!!

Complimenten voor alle bouwers, schilders, naaisters en deelnemers!!

 

De uitslag is als volgt:

 

Grote wagens:

1e prijs:   Marderhoeke: Drs. P. “Trojkalied”

2e prijs:   Lege Leane/Roune Leane/Fonteinwei: 60-jarig jubileum Oranjevereniging

3e prijs:   Jan Schotanuwei: Pippi Langkous

 

Populariteitsprijs: Jan Schotanuswei: Pippi Langkous

 

Kleine wagens:

1e prijs:   IJskoningin en prinses – Fam. Hoogland

2e prijs:   De Flintstones – Het Rountsje

 

Lopers:

1e prijs:   Circus De Pösk – Peuterspeelzaal De Pösk

2e prijs:   Smilies- Let’s Hyve – Renske Engelsma en Veerle de Vos

3e prijs:   Asterix en Obelix – Jordy en Stefan Kok

 

Na afloop van de optocht werden door de kinderen van Oudemirdum oranje

ballonnen opgelaten. Wij hebben op dit moment nog geen kaartje retour

ontvangen, dus wie weet waar de ballonnen naar toe zijn gevlogen!!! We wachten af.

 

De kinderspelletjes werden ook goed bezocht. Menig kind probeerde op

het (opblaas-) rodeopaard te blijven zitten. Dit was toch wel moeilijk!

Terwijl de allerkleinste dorpsbewoners lekker met de Little Tikes auto’s

en motortjes aan het rijden waren, werden de oudste (basisschool-)kinderen

in groepjes ingedeeld om te “kegel-voetballen”. Een combinatie van sumo-worstelen

en voetballen leek het wel. De kids stuiterde tegen elkaar aan, in een poging een

doelpunt te scoren. Dit was een geweldig gezicht!

 

Ondanks een kleine regenbui, was onze fietstocht dit jaar weer een groot succes!

De fietsroute bracht ons langs de watermolen in Nijemirdum, die speciaal voor ons

geopend was. Even de molen van binnen bekijken, even schuilen voor de regen,

een hapje en een sapje en weer verder op het zadel.

 

Na de prijsuitreiking en de herhaling van de optocht om 19.00 uur

(wat was het druk op De Brink!!), snel naar het NOK-terrein voor het feest

in de tent. Daar speelde de band Dakkeraf. Deze avond is goed bezocht en het was erg gezellig.

 

De rommelmarkt op Hemelvaartdag was ook een geslaagd evenement.

Om 10.45 uur waren de eerste mensen al aanwezig om hun koopwaar uit

te stallen. Wat was het heerlijk weer die dag! Lekker langs de “rommel”

slenteren, even een snackje, een drankje of een ijsje, de kinderen lekker

op het springkussen en proberen een prijs te winnen bij de loterij van de

Oranjevereniging! Helaas hebben we door een dreigende onweersbui

een voortijdig einde aan de rommelmarkt moeten maken.

 

Vrijdagavond 2 mei kwamen de heren het cabaretduo Klún en Knoffelhakke

ons vermaken met een leuk optreden. Er is die avond flink gelachen en een

aantal aanwezigen in de zaal werden op ludieke wijze in het verhaal betrokken!

 

Zaterdagavond werden de festiviteiten afgesloten met het feest in de tent op

het NOK-terrein. De band Sesam speelde daar de sterren uit de hemel.

 

Tot slot hebben wij tijdens Dodenherdenking op zondagavond 4 mei een stille tocht

gelopen naar het oorlogsmomument in het Fonteinbos. Een compliment voor iedereen

die aanwezig was en waardig en in stilte is meegelopen om alle oorlogsslachtoffers

in de wereld te gedenken. Er werd een krans gelegd door leerlingen van de basisschool.

Ook de Oranjevereniging heeft tezamen met Plaatselijk Belang een krans gelegd.

Namens de gemeente was Mevr. F. de Haan aanwezig. Ook zij heeft (tezamen met kinderen)

een krans gelegd. Na de “Last Post” volgde twee minuten stilte, vervolgens het Wilhelmus

en er werden diverse gedichten voorgedragen. In stilte werd de wandeling terug naar het

dorpshuis ondernomen, waar de mogelijkheid was voor het nuttigen van een kopje koffie of thee.

 

Langs deze weg willen wij (ook namens het Dorpshuis-bestuur) een ieder hartelijk

danken die zich dit jaar (weer) heeft ingezet om samen met ons alle activiteiten te

organiseren. Zonder de steun van al deze vrijwilligers redden wij het niet! Heel hartelijk dank!!

 

Tot slot nog dit: het bestuur is alweer aan het overleggen wat er volgend jaar zal

worden georganiseerd. Zoals eerder gemeld in het Pompeblêd, hebben wij besloten

om de optocht in het vervolg tweejaarlijks te laten plaatsvinden.

 

Uiteraard gaan wij door met het organiseren van een leuk Oranjefeest, weliswaar

in een ander jasje,  maar wij hopen dat ook in 2009 Koninginnedag weer een echt dorpsfeest wordt!

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Oranjevereniging Oudemirdum

 

!Volleyball(st)ers gezocht!

 

 

De sportvereniging NOK (Nijemirdum, Oudemirdum Kombinatie) zoekt volleyballers / volleybalsters.

Heren 1 speelt momenteel in de tweede klas van de competitie. Heren 2 speelt in de vierde klas. Meisjes B speelt in de jeugd-B-competitie. Alle teams trainen 1 keer per week en op vrijdag wordt de competitie in de regio gespeeld.

De senioren trainen op woensdagochtend.

Dus heb je zin in (extra) beweging en bovendien de gezelligheid van een team neem dan contact op met: Piet Stegenga, 0514-571280. Of kom eens langs op een training of wedstrijd.

Voor meer informatie kun je ook altijd kijken op www.svnok.nl/volleybal