Home  Print    

Begrafenis vereniging

Begrafenisvereniging "Memento Mori" te Oudemirdum.
Kamer van Koophandel nr.  40000693/ho

Giro.3270949

Rabobank, 305216740


De uitvaartvereniging:
De uitvaartvereniging "Memento Mori" in Oudemirdum regelt dat de praktische zorg voor u en uw nabestaanden uit handen wordt genomen. Dat geeft u de gelegenheid om zich te concentreren op het afscheid, en toe te geven aan het gevoel van rouw.

Doel van de vereniging:
De vereniging is opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit, hulp te verlenen bij de uitvaart van mensen uit de directe woonomgeving. De vereniging wil de kosten van die hulp dekken, maar hoeft geen winst te maken. "Memento Mori" is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt weer samen met het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder winstoogmerk.

U heeft inspraak:
"Memento Mori" heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Omdat "Memento Mori" een vereniging is, heeft u als lid inspraak bij het te voeren beleid.
Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden om met elkaar beslissingen te nemen. Dan wordt ook de jaarlijks bijdrage van de leden aan de vereniging en de ledenkorting op de uitvaartkosten vastgesteld.

Praktische zaken:
Op de achtergrond regelt de bode van de vereniging praktische zaken als bijvoorbeeld het doen van aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het laten maken van rouwbrieven, het bestellen van kist, van de rouwwagen en eventuele volgwagens, plaatsing van advertenties in dagbladen en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Een en ander gebeurt steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

Oproep aan de leden:
Wanneer u een kind hebt gekregen willen wij graag de naam en geboortedatum, want uw kind is dan meeverzekerd tot 18 jaar. U kunt dit melden bij de penningmeester.


Jaarcontributie;

Contributie €11,= per persoon per jaar, vanaf 18 jarige leeftijd.
Bij overlijden ledenkorting €450,=

Wanneer u lid wilt worden, kunt u contact opnemen met de penningmeester of secretaris van de vereniging.

 

Bode; dhr. P. Deinum
tel.nr. 0514-571771
mob.nr. 06-25500361 

B.G.G. 0514-562859  

Voorzitter,

R.H. de Boer

De Grintfisker 10

8567 LN Oudemirdum

tel. 0514-571900 

 

Secretaris, J. Bruinsma
Kerkstraat 48
8567 JH Oudemirdum

Tel. 0514-571732

 

Penningmeester, C. Muizelaar

Roune Leane 7

8567LK Oudemirdum

Tel. 0514-571663

       06-53646603

Fax 0514-571744

 

Bestuursleden
Dhr. J. de Vries
Fonteinwei 13
8567 JT Oudemirdum

0514-571568

 

Dhr. Sj. de Jong

De Alde Buorren 10

8567 LG Oudemirdum

0514-571678